top of page

Missie / Visie

Missie

PMP Lichtenvoorde BV is een flexibele en innovatieve "Partner in Precision",

gespecialiseerd in het vervaardigen van nauwkeurige en complexe

mechanische onderdelen voor de Hightech industrie.

Door haar gepassioneerde medewerkers en een "state of the art"

productiefaciliteit excelleert PMP in het leveren van ultieme perfectie aan

haar klanten.

Visie

Toonaangevend zijn in het leveren van meerwaarde naar de klant, door in

technologisch opzicht "Always one step Ahead" te zijn.

Beantwoorden aan de passie en de persoonlijke groei-amibities van onze

medewerkers

Pro-actief meedenken in de veranderende behoeftes in de keten en deze

vertalen naar fijn mechanische klant oplossingen.

Een betrouwbare en innovatieve "Partner in Precision" zijn, met een hoog

kwaliteits- en kennisniveau.

Attitude

 

Passie, creativiteit en kennis zijn de basis van ons innoverende vermogen.

Dit betekent dat wij ons op een frisse en open manier verdiepen in de

klantwensen en eisen, om te komen tot de optimale productie strategie.

Door ons als partner op te stellen, werken we aan het opbouwen van een

strategische samenwerking met onze klanten.

Kernwaarden hierbij zijn wederzijds vertrouwen en het realiseren van een

win-win situatie.

Productie Hal optimized.jpg
bottom of page